WYKORZYSTANA TECHNIKA

W 53% reklam wykorzysty­wano także technikę określaną jako cinema uariete, polegająca na śle­dzeniu poczynań kandydata tak, jakby przed widzem otwarto okno, dzięki któremu może on obserwować „na żywo” świat i zachodzące na nim wydarzenia. Najczęściej występowała ona w przekazach Gronkie- wicz-Waltz, Koźluka, Kuronia, Kwaśniewskiegp, Wałęsy i Zielińskiego. W produkcji 47% z analizowanych reklam zaobserwowano elementy animacji (Korwin-Mikke, Kuroń, Kwaśniewski i Olszewski). Większość reklam prezentowała kandydatów podczas ich „codziennej”, domowej aktywności (63%) lub w ich miejscu pracy (56%). Twórcy reklam stosunkowo często stosowali efekty specjalne przygo­towane dzięki graficznym możliwościom komputerów (54% przekazów).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!