WYKORZYSTYWANIE ZAAWANSOWANYCH TECHNIK

Wykorzystywanie zaawansowanych technik produkcyjnych reklam politycznych ma na celu przyciągnięcie do nich uwagi widzów. Mimo iż w przypadku wielu przekazów udaje się to osiągnąć, to jednak wprowa­dzenie złożonych cech strukturalnych zarówno do warstwy wizualnej, jak i audialnej reklamy może wywierać niekorzystny wpływ na zapamię­tywanie treści komunikatu promocyjnego (Faber, 1992). Ponadto posłu­giwanie się technikami produkcyjnymi w celu kreowania image’u danego polityka lub zniekształcania wizerunku konkurenta wywiera istotny wpływ na intencję wyborczą. Kaid (1997) przeprowadziła eksperyment opierający się na technologicznej manipulacji przekazem reklam emito­wanych przez Boba Dole*a i Billa Clintona podczas ich kampanii prezy­denckich w 1996 r.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!