WYSOKA MOTYWACJA

Jeśli nato­miast motywacja jest wysoka, wówczas dodatkowym źródłem są obietni­ce korzyści zawarte w danej reklamie, a postawa wobec tej reklamy wpływa pośrednio (za pośrednictwem rozpoznania marki) na postawę wobec marki. Analizując natomiast przyczyny takiej, a me innej posta­wy wobec konkretnej reklamy, zwraca się uwagę na cechy sponsora tej reklamy (obraz firmy) oraz wiarygodność danej reklamy jako źródła informacji.Badania nad ogólną postawą wobec reklamy realizowane były głownie w nurcie tzw. społecznych skutków reklamowania się. Problematykę tę zainicjowała praca Bauera i Greysera (1968), w której autorzy przedsta­wili opinie blisko 1850 konsumentów na temat reklamowania się.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!