WYSTĘPUJĄCE RÓŻNICE

Różnice wystąpiły również w wykorzystywaniu efektów specjal­nych. Reklamy negatywne częściej niż pozytywne zawierały elementy grafiki komputerowej (odpowiednio 34% i 14%) oraz fotografie określo­nych polityków (odpowiednio 65% i 39%). Według tej samej procedury badawczej, dotyczącej analizy zawartości reklam politycznych, jak użyta przez Kaid i Johnston, przeprowadzone zostały szerokie badania w krajach Europy Zachodniej (Kaid, Holtz-Ba- cha, 1995a). Mazzoleni i Roper (1995) przeanalizowali 41 reklam, które były wyemitowane przez 11 partii podczas wyborów parlamentarnych we Włoszech w 1992 r. Stwierdzili oni, że ścieżka dźwiękowa 61% re­klam wypełniona była komentarzem anonimowego lektora, podczas gdy promowany kandydat pojawiał się tylko w 27% przekazów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!