WYSUNIĘTE PRZYPUSZCZENIA

Można wysnuć przypuszczenie, że widzowie, przywykli do oglądania wydarzeń niemal bieżących, koncentrują szczególną uwagę na tym, co „współczes­ne” i dotyczące niedalekiej przyszłości, zaś to, co minione, pomijają jako mniej atrakcyjne. Symptomatyczne jest to, że dwie najbardziej użytecz­ne wiadomości ([7] i [5]) wiążą się z przyszłościową perspektywą osób badanych – pierwsza dotyczy możliwości zakupu mieszkania, druga – kształcenia się w kierunku terapeuty zajęciowego. Podsumowując, czaso­wa perspektywa wiadomości wydaje się istotnym czynnikiem decydują­cym o zakresie, w jakim zapamiętywana jest jej treść. Podobnie jak informacje dotyczące instytucji i czasu przeszłego rów­nież bardzo słabo pamiętane są wartości liczbowe związane z wielkościa­mi fizycznymi (kategoria 10).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!