WYŻEJ OCENIANY MODEL

Na postawę można więc wpływać albo przez zmienianie przekonań konsumentów dotyczących spostrzeganych kluczowych cech marki (stąd w reklamach tak wiele pozytywnie nacechowanych przymiotników i ob­niżania wartości produktów konkurencji), albo przez zmienianie ważno­ści tych cech lub wreszcie przez uświadomienie odbiorcom istnienia no­wych cech (stąd reklamy często pozornie uczą konsumentów kryteriów odróżniania produktów dobrych od złych lub wskazują na nowe kryte­ria). Innym wyżej ocenianym, choć rzadziej wykorzystywanym modelem jest model Rosenberga (1956).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!