WZROST ILOŚCI BŁĘDÓW

W odróżnieniu jednak od wyników uzyskanych w części I stwierdzono statystycznie istotny wzrost ilości błędnych odpowiedzi wśród osób, któ­re odpowiadały na pytania zamknięte. Tendencje te zarejestrowano zarówno w odniesieniu do pytań o treść wiadomości przekazaną werbal­nie, jak i o treść zawartą w materiale filmowym, chociaż w drugim przypadku nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic. Powtórzyła się tutaj sytuacja z części I, w której podobnie stwierdzono znacznie większe zróżnicowanie wyników w grupie pytań dotyczących materiału przekazanego w programie w postaci obrazów.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!