Z UWAGI NA BADANIA

Z uwagi na badania własne szczegółowo omówiony zostanie nurt badań skupiający się na analizie formy i treści politycznych reklam telewizyjnych. Rynek polityczny podzielony jest na dwa obozy: tych, którzy ubiegają się stanowiska, oraz tych, którzy na nich głosują. Ubiegający się o władzę pełnią aktywną i kreatywną rolę na tym rynku. Pozostali to jego bierni uczestnicy, o których ubiegający się o władzę muszą zabiegać różnymi metodami. Podstawową strategią marketingu politycznego jest strategia reklamowa. Według Negrine’a (1994), reklama polityczna zawsze ma określone implikacje ideologiczne.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!