ZAKLASYFIKOWANIE CECH REKLAMY

Obejmują one opis m.in. takich cech przeka­zu politycznego, jak ogólne techniki produkcyjne wykorzystane w rekla­mach, charakterystyczne elementy składające się na warstwę dźwiękową reklam, zachowania niewerbalne promowanych kandydatów i strategie komunikacyjne użyte w przekazie. Następnie rozbieżne oceny były pod­dawane dyskusji i konfrontowane z reklamą, której dotyczyły. Dyskusja trwała do chwili, aż osiągnięto zgodę odnośnie do zaklasyfikowania cech reklamy do odpowiedniej kategorii. Taka procedura jest modyfikacją standardowej metody sędziów kompetentnych, gdzie zgodność ocen sę­dziów ustalana jest na drodze statystycznej .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!