ZAMIAR ZACHOWANIA

Zgodnie z tym mode­lem, zamiar zachowania jest funkcją postawy oraz tzw. subiektywnej normy, czyli opinii osób znaczących oceniających dane zachowanie (co należy robić). W tym modelu postawa jest rozumiana inaczej niż poprze­dnio: jest to bowiem raczej postawa wobec działania niż wobec obiektu, a w miejscu poprzednio analizowanych cech znalazły się konsekwencje zachowania (stąd — wobec wysoko cenionego produktu, zgodnie z poprze­dnim modelem – postawa może być negatywna np. ze względu na skutki zakupu tego produktu). Na komponentę normatywną w tym modelu składają się zarówno przekonania o opinii innych osób, jak i motywacja do podporządkowania się jej (konformizm). Choć ten model lepiej opisuje zachowania konsumentów, wydaje się, że i on zbyt ogólnie opisuje ich zachowania.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!