ZAOBSERWOWANA SYTUACJA

Tego typu sytuację zaobserwowano w 64% reklam. Natomiast jedynie w 20% przekazów politycy nie starali się utrzymywać takiego kontaktu. Wynikało to w du­żej mierze ze specyfiki i stylu reklam. Na przykład reklamy Kwaśniew­skiego prezentowały go podczas wieców wyborczych, gdzie istotniejsze było nawiązanie kontaktu z ich uczestnikami niż odpowiednie ustawie­nie się stosunku do kamer telewizyjnych. Kandydaci na urząd prezydenta przeważnie przybierali poważny wyraz twarzy (74%), a jedynie incydentalnie można było zaobserwować ich uśmiech (22%). Ponadto oficjalny ton przekazu wzmacniany był przez formalny ubiór (80%) i raczej statyczną pozycję ciała (38%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!