ZAPAMIĘTYWANIE TREŚCI TELEWIZYJNYCH

W psychologicznych analizach komunikacji medialnej szczególne miejsce zajmują telewizyjne programy informacyjne. Zainteresowanie nimi wyni­ka z faktu, że spośród wszystkich programów telewizyjnych cieszą się one największą oglądalnością. Nic więc dziwnego, że ciekawość poznaw­czą badaczy mediów wzbudza natura procesów psychicznych zaangażo­wanych w odbiór tych programów. Zrozumienie mechanizmów recepcji programów informacyjnych skierowało ich zainteresowania na analizę procesów uwagi (Geiger, Newhagen 1993) oraz procesów rozumowania i pamięci (Basil 1994; Fieberg 1995).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!