ZAWARTOŚĆ REKLAM POLITYCZNYCH

Kreuje „wymarzony” świat, jednocześ­nie fałszując rzeczywistość. Przez to zakłóca jakąkolwiek szansę na jej zrozumienie. Wyborcy stają się częścią symbolizmu świata reklamy, która maskuje i zniekształca rzeczywiste relacje władzy i dominacji (zob. też Shapiro, Lang, 1991). Celem twórców reklam politycznych jest przedstawienie danego kandydata jako tego, który jest w stanie najpeł­niej zaspokoić potrzeby obywateli. Aby ten cel zrealizować, wykorzysty­wane są wszelkie dostępne środki techniczne, socjologiczne i psycholo­giczne. Umiejętne ich połączenie wyznacza treść i formę reklamy oraz stanowi jeden z głównych czynników potencjalnego sukcesu wyborczego.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!