ZAWODNA STRATEGIA

Jeżeli ta strategia zawodzi, wówczas wychodzą oni poza strukturę zada­nia i odwołując się do swoich doświadczeń pochodzących z ich natural­nego środowiska konstruują i testują probabilistyczny model umysłowy (probabilistic mental model) tego zadania. Model probabilistyczny umoż­liwia rozwiązywanie zadania na drodze wnioskowania indukcyjnego poprzez skojarzenie jego specyficznych warunków z szerszym kontek­stem zmagazynowanych w pamięci warunków i zdarzeń zgromadzonych w wyniku osobistych doświadczeń. Podstawę konstrukcji probabilistycznego modelu umysłowego stanowi „klasa odniesienia”.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!