ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ

Ze względu na swoją specyfikę, radio stosunkowo szybko zostało włączone do repertuaru technik marketingowych. Według White’a (1997), jego podstawowymi zaletami w tym względzie są: lokal­ny charakter, możliwość powtarzania emisji określonych programów (np. informacyjnych, muzycznych, reklam) oraz relatywnie niskie ceny (za­równo w odniesieniu do produkcji reklam, jak i w przeliczeniu na jedne­go słuchacza). Ponadto, według Kalla (1995), reklama radiowa jest od­bierana przez słuchaczy jako mniej irytująca od telewizyjnej, co może zwiększać jej skuteczność.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!