ZGODNIE ZE ZJAWISKIEM

Zgodnie z tym zjawiskiem można oczekiwać, że pierwsza informacja, która pojawiła się w sekwen­cji, ma największe szanse na zapamiętanie. Niewątpliwie w odniesieniu do uczenia się bodźców stosunkowo prostych taka interpretacja wydaje się zadowalająca. Naszym zdaniem jednak, w przypadku telewizyjnego programu informacyjnego mamy do czynienia z sytuacją bardziej złożo­ną i uwikłaną w tak wiele kontekstów społecznych, emocjonalnych i se­mantycznych, więc nie możemy uznać tego wyjaśnienia za wystarcza- jące. Dokładniejsze przyjrzenie się wiadomości [1] ujawnia, że — w odróż­nieniu od wszystkich pozostałych — jest ona skonstruowana według wzorcowych zasad sztuki dziennikarskiej: dotyczy zjawiska aktualnego (z ostatnich 24 godzin), gwałtownego (sensacyjnego) oraz została zbudo­wana zgodnie z konwencją opowieści fabularnej, opartej na klasycznych regułach dramaturgicznych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!