ZGODNOŚĆ BADAŃ

Badania zgodne z tym modelem wymagają ustosunkowania się kon­sumentów nie tylko do interesującej nas marki (obiektu), ale także pozwalają określić stopień spełniania przez nią oczekiwań konsumen­tów. Postawa wobec danego obiektu jest więc tym bardziej korzystna, im bardziej obiekt ten zbliżony jest do idealnego obiektu. Wszystkie omawiane wyżej modele dotyczą obiektów, tylko pośrednio odnosząc się do zachowania. Najbardziej znanym i współcześnie najczęś­ciej wykorzystywanym modelem pokazującym, jak można na podstawie postaw przewidywać celowe działania, jest tzw. rozszerzony model Fish- beina, oparty na teorii wyrozumowanego działania .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!