ZMIANY WARUNKÓW UCZESTNICTWA

Zmiany warunków uczestnictwa w komunikacji społecznej zapoczątko­wane przez kino, prasę wielkonakładową wzmocniło i zwielokrotniło radio, a telewizja doprowadziła do punktu szczytowego. Telewizja stała się kolejnym etapem procesu ewolucji komunikacji społecznej (Hopfin- ger, 1985; 1997). Do najważniejszych ról społecznych, jakie ma telewizja do spełnienia, można zaliczyć jej funkcję informacyjną. Polega ona na dostarczaniu widzom wszechstronnego opisu rzeczywistości i zdarzeń w niej występujących. Realizacja tego celu dokonuje się przede wszyst­kim za pomocą programów informacyjnych, wyraźnie wyodrębnionych w całości przekazu telewizyjnego. Trwają one najczęściej od 7 do 30 minut i są emitowane kilkakrotnie w ciągu dnia.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!