Znaczenie terminu multimedia i ich zastosowanie

W dzisiejszych czasach często występującym terminem jest pojęcie multimediów. Co też oznacza ta nazwa? Otóż multimedia to medialne formy przekazu informacji, mające na celu zagwarantować odbiorcom napływ informacji i możliwość rozrywki. Czyli dostarczanie ludziom wiadomości w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, animacji i obrazu wideo. Treści multimedialne są szeroko stosowane w mediach elektronicznych. Za przykład można podać użytkowanie komputerów, gdzie za pośrednictwem sieci uzyskujemy wiadomości z różnorodnych stron internetowych, a możemy też wpływać na różnego rodzaju ilustracje, animacje, czy symulacje wideo. Ponadto świetną multimedialną formą rozrywki są gry komputerowe, które mogą prowadzić rozgrywkę zarówno za pomocą sieci, jak również na płaszczyźnie lokalnej, bez podłączenia do Internetu. Multimedia to także proces wykorzystywany w wielu innych dziedzinach, takich jak na przykład reklama, sztuka, edukacja, inżynieria, medycyna, a także biznes, oraz badania naukowe. Zatem dowodzi to, że multimedia mają szerokie odzwierciedlenie w wielu obszarach.